Wsparcie Terapeutyczne

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin dotkniętych stratą dziecka, pragniemy nieść ukojenie w bólu.
Terapia pomaga uporać się z bólem, zrozumieć własne potrzeby i ograniczenia w tak trudnej chwili,
odnaleźć źródło mocy.

Nasi Terapeuci:

Współpracujemy z trzema terapeutami wyspecjalizowanymi w pracy z ludźmi w żałobie:

Jadwiga Parzych

Pracuje w nurcie Gestalt. Stale podwyższa swoje kwalifikacji i uczestniczy w superwizji. Związana z fundacją Pora na Seniora, gdzie prowadzi terapię dla osób w wieku 60+.

Towarzyszy i wspiera osoby które przeżywają stratę, żałobę, cierpią z powodu samotności, potrzebują wsparcia w sytuacji kryzysowej, cierpią z powodu obniżonego nastroju i niepewności, doświadczają lęków i stanów depresyjnych, chcą się rozwijać ale utknęli.

Pani Jadwiga o swojej pracy: „Dla mnie psychoterapia to ważne spotkanie, akceptacja, prawdziwa relacja, zaciekawienie i towarzyszenie w poszerzaniu świadomości człowieka. Każdy człowiek jest wyjątkowy i wierzę, że ma w sobie zasoby aby osiągnąć dobrostan. W procesie psychoterapii towarzyszę i daję wsparcie w odnalezieniu bardziej twórczego rozwiązania problemu klienta.”

Konsultacje w języku polskim

Katarzyna Wartalska

Pracuje w nurcie Gestalt.

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Psychologia Społeczna. Staż odbyłam na oddziale dziennym w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach, gdzie prowadziła konsultacje psychologiczne, terapię krótkoterminową oraz zajęcia ruchowe i psychorysunek, oraz dwuletni staż w Poradni Uzależnień, gdzie uczestniczyła w prowadzeniu terapii grupowej i indywidualnej.

Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, uczestniczy w stałej superwizji. Wspiera indywidualne osoby doświadczające kryzysu, także samobójczego, oraz pary.

Konsultacje w języku polskim.

Małgorzata Błaszczyk

Absolwentka psychologii na SWPS oraz czteroletniego szkolenia w Szkole Psychoterapii INTRA, posiadającej rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukonczyła szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes) oraz szkoleń (poziom podstawowy i zaawansowany), Terapia Skoncentrowanej na Emocjach EFT i Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Pani Małgorzata o swojej pracy:
„Jednym z piękniejszych momentów w procesie psychoterapeutycznym jest dla mnie moment zmiany – gdy klient wie co czuje i umie to wyrazić, wie kim jest i wie, czego potrzebuje oraz chce i umie te potrzeby zaspokoić. Cieszę się, że mogę w tej zmianie uczestniczyć poprzez akceptującą, autentyczną i empatyczną obecność i towarzyszenie drugiej osobie w drodze do poznawania i rozumienia samego siebie”

Konsultacje w języku polskim.