Formalnosci Pogrzebowe

Nigdy nie jest się dostateczne przygotowanym na śmierć Bliskiej Osoby. Rzadko kiedy Rodzina wie, jakich formalności związanych z organizacją pogrzebu należy dokonać. Dlatego też, w tych trudnych chwilach, chcemy Państwu pomóc, przybliżając dokumenty i procedury, które muszą zrealizować najbliżsi Zmarłego przed ostatnim pożegnaniem.

Sprawdź

Gdzie zrobic badania genetyczne?

Sprawdź, gdzie możesz wykonać badania genetyczne
w województwie mazowieckim klikając w przycisk:

Dokumenty do pobrania:

Karta martwego urodzenia

Karta zgonu
dziecka

Wniosek o wydanie karty zgonu dziecka

Najwazniejsze informacje

 • Pochowanie dziecka martwo urodzonego przed 22 tygodniem ciąży nie jest konieczne (później zgodnie z prawem jest).

 • Od 2007 roku można jednak pochować dziecko martwo urodzone bez względu na czas trwania ciąży.

 • Rodzicom przysługuje prawo do zasiłku pogrzebowego (od 1 marca 2011 r. wysokość świadczenia jest stała i wynosi 4 tys. zł.), mamie ponadto prawo do urlopu bądź zasiłku macierzyńskiego (w wymiarze 8 tygodni / 56 dni).

 • Dzięki dalszym zmianom przepisów, które miały miejsce w 2011 roku nie ma konieczności określania płci dziecka zmarłego przed 22 tygodniem ciąży (w przypadku gdy nie jest znana) by dokonać jego pochówku. Pomija się wtedy część formalności (rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego) ale równocześnie traci możliwość ubiegania się o zasiłek pogrzebowy oraz urlop/ zasiłek macierzyński.

 • Aby jednak móc dokonać wszystkich formalności i ubiegać się o zasiłki konieczne jest wykonanie badań genetycznych określenia płci dziecka
  (nie ma możliwości zastosowania dostępnego dawniej tzw. „uprawdopodobnienia płci”). Badanie wykonuje się na własny koszt. Zgodnie z prawem zabronione jest przewożenie szczątek ludzkich prywatnym samochodem a jedynie pojazdami specjalnie do tego przeznaczonymi, w związku z tym by pochować dziecko konieczne jest skorzystanie z usług zakładu pogrzebowego. Jeśli rodzice nie zdecydują się na pogrzeb dziecka martwo urodzonego we wczesnej ciąży, obowiązek ten w teorii spada na gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu i dziecko chowane jest w zbiorowej mogile na cmentarzu komunalnym.
  Chlubnymi wyjątkami są szpitale, które organizują raz na jakiś czas wspólny pogrzeb nienarodzonych dzieci i informują o takiej możliwości rodziców.

Kroki

1. Zgłoś chęć pochowania dziecka

  • Na ile to możliwe zasygnalizuj taką chęć już przed zabiegiem komuś z personelu, najlepiej lekarzowi.
   Nawet jeśli decyzja o pogrzebie została podjęta po zabiegu, dokonanie pochówku wciąż jest możliwe.

  • Udaj się do sekretariatu oddziału ginekologiczno-położniczego i dopytaj o procedury związane z pochówkiem
   dzieci nienarodzonych.

  • W wielu historiach rodziców można usłyszeć o próbach zniechęcenia, wyolbrzymiania przez personel szpitali
   związanych z pochówkiem trudności; nie daj wmówić sobie, że to nie było jeszcze dziecko (a np. „jedynie” płód) i że jesteś dziwna/ dziwny bo chcesz je pochować; spokojnie, ale stanowczo poproś o przedstawienie przysługujących Ci praw oraz informacji o wymaganych krokach.

2. Jeśli płeć dziecka nie jest jeszcze znana, dowiedz się czy lekarz jest w stanie ją określić (o ile jeszcze tego nie powiedział).

Jeśli nie jest, możesz:

  • dokonać pochówku bez określania płci dziecka (nie ma wtedy możliwości ani konieczności zgłoszenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego jak również ubiegania się o zasiłek pogrzebowy oraz urlop/ zasiłek macierzyński)
   – odbierz z sekretariatu kartę zgonu do celów pochówku (nie musi ona zawierać wpisu o płci dziecka) – przedstawisz ją w administracji cmentarza / w parafii;
  • wykonać badania genetyczne określenia płci dziecka, co umożliwia przeprowadzenie pełnej procedury (rejestracji w USC, zasiłków). Poniższy opis przedstawia sytuację, gdy płeć dziecka jest możliwa do zidentyfikowania.

3. Złóż wnioski o wydanie szczątek dziecka:

  • do celów badań genetycznych w celu określenia płci: wzór
  • do celów pochówku: wzór
  • wnioski kieruje się do dyrektora szpitala i składa w sekretariacie szpitala.
  • W sekretariacie dowiesz się, kiedy możesz spodziewać się decyzji i pod jakim numerem możesz dowiedzieć się, czy już jest, oraz gdzie dzwonić w celu potwierdzenia możliwości odebrania szczątek dziecka. Zwykle jest to tylko formalność.

4. Wykonaj badanie genetyczne – określenie płci dziecka

  • W Warszawie działa kilka laboratoriów genetycznych wykonujących takie badania.
   Koszt takiego badania w Warszawie to około 350 – 400 pln
  • Materiał do badania (jest to jedynie kosmówka, nie szczątki dziecka) musisz osobiście odebrać z oddziału histopatologii i zawieźć na badanie oraz po uzyskaniu wyników odwieźć z powrotem do szpitala gdzie znajdują się szczątki.
   Uwaga: jeśli zajmuje się tym ojciec to potrzebne będzie upoważnienie – prawdopodobnie na każdym etapie,
   dla pewności dopytaj zarówno na oddziale histopatologii, jak i w miejscu wykonywania badań. Jeśli informacja o chęci pochówku zostanie podjęta
   przed zabiegiem – wtedy najprawdopodobniej materiał do badań genetycznych może zostać oddzielony podczas zabiegu i od razu udostępniony – warto dopytać o to na oddziale szpitala.
  • Wyniki badania należy dostarczyć do sekretariatu oddziału
   ginekologiczno-położniczego. Szpital będzie miał teraz komplet danych,
   aby dokonać zgłoszenia urodzenia dziecka martwo urodzonego do
   Urzędu Stanu Cywilnego – dopytaj o lokalizację odpowiadającej placówki
   USC i kiedy zgłoszenie powinno tam dotrzeć.

5. Załatw formalności w USC

  • Dla pewności możesz zadzwonić do USC i spytać, czy wpłynęło zgłoszenie ze szpitala
  • Odbierz akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe wraz z odpisami. Matka może zrobić to sama, ojciec potrzebuje obu dowodów osobistych
   i upoważnienia – najlepiej zapytać o to dzwoniąc do konkretnego USC.

6. Zorganizuj pogrzeb

  • Mając wymagany dokument (bądź akt urodzenia bądź samą kartę zgonu jeśli narodziny nie były zgłaszane do USC
   i nie będziesz ubiegać się o zasiłek) skontaktuj się z zakładem pogrzebowym i kancelarią parafialną / księdzem / cmentarzem
   (w przypadku pogrzebu świeckiego) – ustal termin pogrzebu, upewnij się również, jakie jeszcze dokumenty musisz dostarczyć.

  • Zakład pogrzebowy może również przeprowadzić za Ciebie wszystkie formalności związane z zasiłkiem pogrzebowym
   – zob. punkt 9.

7. Potwierdź ze szpitalem odbiór szczątek

  • Ustal z oddziałem histopatologii kiedy i skąd zakład pogrzebowy odbierze szczątki dziecka.
  • Jeśli nie pojedziesz wraz z pracownikiem zakładu pogrzebowego, ustal,
   co jest potrzebne by mógł odebrać szczątki w Twoim imieniu. Może być wymagane pisemne upoważnienie na konkretną osobę z zakładu pogrzebowego wraz z podaniem numeru dowodu osobistego tego pracownika- będzie to weryfikowane i spisywane przy odbiorze.

8. Przeprowadź pogrzeb

9. Załatw formalności związane z zasiłkami

  • Wszystkie formalności może przeprowadzić za Ciebie zakład pogrzebowy. Wymagane dokumenty dla pewności potwierdź kontaktując się z zakładem: podpisanie zgód, dostarczenie odpisu aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, zaświadczenia o zatrudnieniu (podleganiu ubezpieczeniu),
   podanie numeru konta.
  • Urlop macierzyński – załatwiany przez zakład pracy na pisemny wniosek mamy.
   Jeśli mama przebywa aktualnie na urlopie wychowawczym, w miejsce urlopu macierzyńskiego przysługuje jej odpowiedni zasiłek. O szczegóły można zapytać dzwoniąc do ZUS.

Linki

 1. Pogrzeb dziecka nienarodzonego
 2. Prawo
 3. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych Art. 10 ust. 3