Adres: Cmentarz Komunalny, ul. Gostkowska 86 Ciechanów
Szczegóły: sektorz 28 rząd 3 numer 7

Koszt: Brak opłat za pochówek w mogile zbiorowej. Koszt pochówku w grobie dziecięcym, do indywidualnej wyceny przez księdza.

Kontakt: cmentarz@pukciechanow.pl   604-406-031

Dodatkowe uwagi: W przypadku gdy szczątki są skremowane, rodzic nie ponosi kosztów pochówku w mogile zbiorowej.
Do kancelarii należy przyjść osobiście z dokumentami z USC.
Koszt nabożeństwa pogrzebowego indywidualnie do ustalenia z księdzem.