Adres: Cmentarz parafii rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP ul.3 Maja

Kontakt: 29 644 0909

Koszt: Pochówki w mogile zbiorowej finansowane przez MOPS.
Pochówek indywidualny wyceniany przez księdza.