Pomnik obok kaplicy, przy grobie dr Wandy Błeńskiej, Cmentarz Parafialny (Jeżycki na Ogrodach), ul. Nowina 1,