Adres: Parafia Św. Katarzyny – ul. Fosa 17

Szczegóły dojazdu: Cmentarz znajduje się przy samym kościele.
Istnieją dwa groby zbiorowe:
1.Grób Dzieci Utraconych przy ul. Fosa jest usytuowany przy Alei Głównej.
2. Na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej, w okolicy Kwatery Poległych, w 38 linii po prawej stronie.

Koszt pochówku w mogile zbiorowej: Na obu cmentarzach można pochować dziecko w zbiorowej mogile, koszt 1300 zł.
Jest to grób bez nazwisk, tylko jeden napis upamiętniający dla wszystkich. Pochówek w kolubmarium to koszt wykupienia przez rodzica jednej niszy (minimum 13.000 zł za dziecko).

Koszt indywidualnego pochówku: Postawienia małego grobu dziecięcego możliwe tylko
przy ul. Wałbrzyskiej w cenie 2500-3000 zł.

Dodatkowe uwagi: Od rodziców wymagane są dokumenty z USC (akt zgonu).
Wszelkie sprawy związane z pochówkiem można załatwić telefonicznie lub osobiście.
Parafia dysponuje dużą, nowoczesną salą pożegnań.

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00-13:00, wtorek: 9:00-17:00, środa: 11:00-13:00, czwartek: 9:00-13:00, piątek: 9:00-13:00.

Kontakt: zarzad-cm@swkatarzyna.eu
tel: 22 847 6358